Εργαστήριο Α

Εργαστήριο Ρομποτικής για παιδιά Α & Β δημοτικού

Το μεγαλύτερο δώρο για τα παιδιά του μέλλοντος είναι τα εφόδια, η εκπαιδευτική ρομποτική είναι σίγουρο ότι βοηθά σε αυτό λύνοντας απορίες, χτίζοντας ομαδικό πνεύμα και εκφράζοντας τα συναισθήματα τους.


Ο πρώτος κύκλος εργαστηρίων για παιδιά πρώτης δευτέρας δημοτικού σκοπό έχει να εξηγήσει στα παιδιά τις βασικές αρχές μηχανικής και του προγραμματισμόυ.

Στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να αναπτύξουν σωματικές δεξιότητες και την δημιουργικότητα.

Εξοπλισμός εργαστηρίου wedo 1


Στον δεύτερο κύκλο εργαστηρίων τα παιδιά θα εμβαθύνουν στη μηχανική και στον προγραμματισμό με μεγαλύτερες και δυσκολότερες κατασκευές.

Σε αυτό τον κύκλο εργαστηρίων σημαντικό ρόλο έχουν οι ελεύθερες κατασκευές  δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να κάνουν τη σκέψη τους πράξη και να πιστέψουν στις δυνατότητές τους.

Εξοπλισμός εργαστηρίου wedo 1


Κάθε κύκλος εργαστηρίων αποτελείται από 12 εργαστηριακά μαθήματα 90 λεπτών και συνολικής διάρκειας 4 μηνών.