Εργαστήριο Γ

Ο 5ος κύκλος εργαστηρίων απευθύνονται σε παιδιά πέμπτης και έκτης δημοτικού.Σε αυτό το εργαστήριο τα παιδιά θα διερευνήσουν την εκπαιδευτική σειρά lego mindstorm ev3.

Το εργαστήριο έχει τρεις βασικούς πυλώνες την κατασκευή του εκάστοτε ρομπότ, τον προγραμματισμό του και το τρίτο και κυριότερο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά και τον εκπαιδευτικό να αναστοχαστούμε όλοι μαζί με σκοπό την βελτίωση της κατασκευής και του προγράμματος.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να εξελίξουν της γνωστικές ικανότητες όπως είναι ο σχεδιασμός και η επίλυση προβλημάτων. Εξοπλισμός εργαστηρίου lego ev3


Ο 6ος και τελευταίος κύκλος εργαστηρίων για το δημοτικό είναι πολύ σημαντικός επειδή προετοιμάζει τα παιδιά για το γυμνάσιο.

Στην φάση αυτή τα παιδιά έχουν εξερεύνηση το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικού υλικού ρομποτικής και είναι σε θέση να προχωρήσουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας της κλίσεις τους.

Βασικό συστατικό του εργαστηρίου είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός του μαθητή και η επίλυση αποριών.

Για την εγγραφή του μαθητή σε αυτό τον κύκλο εργαστηρίων είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρώσει τον 5ο κύκλο εργαστηρίων με mindstorms ev3.